درباره سپند

شرکت تحقیقات بازار و توسعه بازار سپند وابسته به گروه سرمایه گزاری ایران و چین ICFC شرکت بین المللی فعال در زمینه تحقیقات و توسعه بازار آماده ارائه انواع خدمات تحقیقات بازار کمی و کیفی و بازاریابی فروش در کشور های خارجی می باشد . سه فعالیت عمده تحقیقات بازار ، بازاریابی فروش و تجارت الکترونیک را به صورت بین المللی انجام می دهد

شرکت تحقیقات بازار و توسعه بازار سپند وابسته به گروه سرمایه گزاری ایران و چین ICFC شرکت بین المللی فعال در زمینه تحقیقات و توسعه بازار آماده ارائه انواع خدمات تحقیقات بازار کمی و کیفی و بازاریابی فروش در کشور های خارجی می باشد . سه فعالیت عمده تحقیقات بازار ، بازاریابی فروش و تجارت الکترونیک را به صورت بین المللی انجام می دهد

شرکت تحقیقات بازار و توسعه بازار سپند وابسته به گروه سرمایه گزاری ایران و چین ICFC شرکت بین المللی فعال در زمینه تحقیقات و توسعه بازار آماده ارائه انواع خدمات تحقیقات بازار کمی و کیفی و بازاریابی فروش در کشور های خارجی می باشد . سه فعالیت عمده تحقیقات بازار ، بازاریابی فروش و تجارت الکترونیک را به صورت بین المللی انجام می دهد


برخی از مجوزهای کسب شده توسط شرکت :

جواز کسب اتحادیه فناوران رایانه ای

عضویت صنف فناوران رایانه تهران

مجوزاحرازصلاحیت شورای عالی انفورماتیک

Our Awesome Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit curabitur eu ante non ex lobortis posuere volutpat nec orci morbi facilisis massa lectus volutpat posuere volutpat

Repair Computer

Quisque imperdiet porta imperdiet. Nam venenatis pulvinar quam, et vulputate libero mattis.

Repair Mobile

Quisque imperdiet porta imperdiet. Nam venenatis pulvinar quam, et vulputate libero mattis.

Repair Laptop

Quisque imperdiet porta imperdiet. Nam venenatis pulvinar quam, et vulputate libero mattis.

Repair Tablet

Quisque imperdiet porta imperdiet. Nam venenatis pulvinar quam, et vulputate libero mattis.Back To Top