اطلاعات در مورد عمل زیبایی فک

عمل زیبایی فک دارای فرآیندی دقیق است و پیش از برنامه ریزی برای هرگونه جراحی علاوه بر راحتی جراح و رفاه حال بیمار ابتدا باید مزایا و معایب تکنیک های مختلف آن سنجیده شده و سپس با در نظر گر فتن همه ی این شرایط برای جراحی اقدام شود. اختلالات متعددی می تواند باعث عمل زیبایی فک شوند مانند عملکرد غیر طبیعی: به صورت عادات مختلف مانند جویدن لب یا ناخن و یا مکیدن انگشت یا زبان ظاهر می‌شود. اختلال در اعمال طبیعی: به ویژه در اعمال جویدن، صحبت کردن، تنفس، اختلال در چشم می‌تواند ظاهر شود. مشکلات روانی: در تعداد زیادی افراد که دارای ناهنجاری هستند اختلالات روانی در آنها ظاهر می‌شود که نتیجه اختلال در عملکرد و ظاهر صورت آنها می‌باشد. این افراد احساس محدودیت می‌کنند، در نتیجه تغییرات روانی شدید می‌تواند در آنها بروز کرده و توسعه یابد. ولی در صورت تصحیح سریع و به موقع ناهنجاری اکثراً برطرف می‌شود. در صورت عدم اصلاح تا قبل از آغاز دهه سوم این تغییرات روانی می‌تواند تا حدودی غیر قابل برگشت شود. مشکلات ظاهری در بیمار: چون اسکلت صورت زیر بنا و در واقع داربست صورت می‌باشد، هر گونه ناهنجاری می‌تواند در ظاهر بیمار مشکل‌ساز باشد. ایجاد اشکال در زندگی خصوصی و روابط اجتماعی. مشکلات شغلی و استخدامی: به دلیل مشکلاتی که در بالا ذکر شد شخص می‌تواند در زمینه پیشرفت حرفه ای دچار محدودیت شود. این افراد می‌توانند مقام و منصب خوبی را حتی با داشتن هوش کافی و قابلیت‌ها و مهارت‌های فردی خویش به راحتی از دست بدهند. جراحی زیبایی فک هنر و دانش جراحی به منظور اصلاح عضلانی، اسکلتی، دندانی، استخوانی و ناهنجاری‌های بافت‌های نرم فک‌ها و اجزاء و قسمت‌های مربوط به آنها می‌باشد. انجام موفقیت‌آمیز یک جراحی ارتوگناتیک دانش بالا و تفاهم و همکاری بین جراح و بیمار را می‌طلبد .در این عمل، جراح از نظر تکنیکی سعی می‌کند با تغییر در وضعیت و یا حجم اسکلت تا حدودی تعدیل در فرم صورت بیمار را از وضعیت ناهنجار خارج به میانگین طبیعی آن جامعه نزدیک کند و از نظر عملکردی هم اعمال مهمی مثل جویدن، بلع، تکلم و تنفس بیمار ایجاد و یا بهبود بخشد. این جراحی به سه دسته کلی تقسیم می‌شود: جراحی که روی فک بالا انجام می‌شود. جراحی که روی فک پایین انجام می‌شود. جراحیکه در یک زمان روی هر 2 فک انجام می‌شود.

تاثیر عمل زیبایی فک بر صحبت کردن

عمل زیبایی فک ممکن است بر روی تکلم تاثیر بگذارد. طي جراحيهاي ارتوگناتيك كه جهت زيبايي انجام ميشود، و در نتيجه، انتظار ميرود با تصحيح در فرم حفرة دهان كه خود نيز يكي از مهمترين مكانهاي توليد صوت است، اختلالات گفتاري نيز بهبود يابند. عدم هماهنگي فک با دندان ها، عدم توانايي در بـستن كامـل دهـان، جلـو بودن بيش از حد فك بالا نسبت به فك پايين و بالعكس و نيز عدم ارتباط صحيح لبها با هم، از جمله عناصر مختلفي هـستند كه هر يك به تنهايي و يا در ارتباط با هـم مـي تواننـد صـدا را دچار اشكال سازند. وجود اين مشكلات ميتوانند اخـتلالات متفاوتي را در نحوة گفتار از كودكي تا سنين بلوغ ايجاد نمايند . از آنجا كه اين بيمـاران جهـت انجـام جراحـي هـاي زيبـايي و ارتوگناتيك بايد بعد از سن بلوغ مراجعـه نماينـد، بـالطبع، فـرم گفتاري و نحوة صحبت كردن آنهـا، درسـت يـا غلـط، شـكل مشخصي به خود گرفته است و فرد كاملاً به الگوي ناهنجاري عادت كرده است. با اين حال در اين بيماران همواره اين سؤال وجود دارد كه انجام جراحی كه جهت رفع مشكلات عملکردی و نيز تصحيح فرم صورت انجام ميگيرد، آيـا باعـث تغيير و بهبودي نحوة تكلم آنها ميگردد و آيا اصولاً اين اعمال بر روي فرم صحبت كردن تأثير دارد يا خير؟ متخصصان بر این عقیده هستند بيشترين تغييرات توليد صدا بعد از جراحيهـاي فک در سه ماه اول اتفاق ميافتند همچنین بعد از عمل ، بهبودي قابل ملاحظه اي در اشتباهات تکلمی ديده می شود و انجام مشاوره گفتار درماني در بيمـاران كانديـد مفيد و گهگاه ضروري است.

عفونت های پس از عمل زیبایی فک

عمل زیبایی فک ملاحظاتی پس از جراحی با مشارکت بیمار دارد. با توجه به رابطه مستقیم بین مشارکت بیمار و عفونت پس از عمل در بیماران جراحی فک، پیشنهاد می‌شود مشارکت بیمار به‌خصوص در بعد درگیر کردن بیمار در انجام مراقبت‌های درمانی از خود در این بیماران توسط تیم درمان افزایش یابد. کنترل عفونت پس از عمل یکی ازشاخص‌های مهم اثربخشی جراحی می‌باشد که برای این منظور باید افزایش آگاهی بیماران و دخیل کردن آنها در تصمیم‌گیری از طریق آموزش دادن، دادن آموزش و آگاهی به خانواده بیمار و دخیل کردن آنها در تصمیم‌گیری درمان که می‌‌تواند میزان مشارکت بیمار را افزایش دهد در دستور کار قرار گیرد.

  ادمین       4/3/2018 4:12:50 PM    

Back To Top