جراحی فک بالا

جراحی فک بالا به خاطر افزایش ارتفاع قدامی صورت، بعنوان یکی از عدم تناسب های صورت ، مدتها قبل از اینکه بتوان راه حل مناسبی برای آن پیدا کرد بعنوان یک ناهنجاری کلینیکی شناخته شده بود.با معرفی روشهای جراحی برای جابجایی عمودی فک بالا امکان درمان ایده آل این مشکل حتی در موارد شدید فراهم گردید و اصطلاح سندرم صورت بلند هم بطور همزمان ابداع و توصیف شد. در موارد زیادی از بدشکلی های دندانی صورتی، افزایش ارتفاع عمودی فک بالا بعنوان عامل اصلی و یا عامل دخالت کننده نام می برند.روش درمانی برای اغلب بیماران بزرگسال با این بدشکلی جراحی ارتوگناتیک است که اکثرا شامل جابجایی فوقانی فک بالا می باشد.علاوه بر این جراحی بر حسب نیاز ممکن است مقداری حرکت رو به قدام و یا رو به خلف فک بالا، بمنظور حرکت رو به جلو و یا رو به عقب و جراحی چانه به روند درمان اضافه شود.

جراحی فک بالا به خاطر نهفتگی دندانها که در فک بالا دیده می شود یکی از مسائل پیچیده و در عین حال جالب توجه برای متخصصین می باشد.چرا که این حالت باعث بهم خوردن قوس فکی و احتمالا ناراحتی های دیگر مثل ایجاد کیست ها و تومورها می شود.متخصصان برای این ناهنجاری از روش های جراحی ، جراحی ارتودنسی و ارتودنسی استفاده می کنند که هر کدام در حالت بخصوص مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که، وجـود دنـدانهـای نـیش در ایجـاد زیبایی و تناسب چهره و تراز بودن با فک، دارای اهمیتی زیاد اسـت، بنـابراین، نهفتگـی ایـن دنـدان مـیتوانـد عوارضی، مانند دشواری های مفصل گیجگاهی- فکـی، ایجاد کیست، تحلیل ریشه ی دندانهـای مجـاور و یـا عفونت در ناحیه را برای بیمار ایجاد کند. تشخیص بـه هنگام و تصمیم گیری مناسب برای هدایت این دندان، به جایگاه اصـلی خـود بـا روشهـای مناسـب، ضـمن کاهش یا حذف عوارض یاد شده، میتواند در نگهداری سلامت دندانها و بافتهای مجاور آنها و ایجاد تناسب مطلوب با فک، تامین زیبـایی چهـره و کـارکرد دهـان مـؤثر باشد. پیشبینی طول مدت درمان، با در نظـر گـرفتن عوامل مؤثر بر آن، مانند نهفتگی دو سویه، سن بیمـار، فاصله ی دندان نهفته تـا اسکلت فک، امکـانپـذیر است.

 

تنگی فک بالا و مشکلات شنوایی

يکي از عوامل مؤثر بر کاهش شنوايي، تنگي فک بالا مي باشـد. در حال حاضر در رابطه با علل کاهش شنوايي فاكتورهاي متعددي نظير ضربه به پرده گوش، ناهنجاري هاي مادرزادی، ابتلاي مكرر به سرماخوردگي شناخته شده اند.از تبعات کاهش شنوايي مي توان به پايين آمدن سطح مراودات روزمره اجتماعي وکاهش ارتباط فرد با دنياي اطراف در نهايت عدم اعتماد به نفس و مشکلات روحي رواني اشاره کرد. کام عميق گنبدي و ارتباط اسکلتی فک با صورت به عنوان دو معيار تشخيصي براي تنگي فك بالا در نظر گرفته شد. در حقیقت تنگی فک بالا سبب اختلال عملكرد بخش شيپوری گوش و منجر به ايجاد فشار منفي در آن مي شود. عدم تخليه ترشحات گوش مياني نيز باعث التهاب شده و موجب عدم ايجاد رفلكس سيستم انتقال انرژي صوتي از پرده گوش به دريچه بيضي و در نتیجه كاهش شنوايي خواهد شد.

اهمیت جراحی فک بالا

جراحی فک بالا در بیماران باید با استفاده از پیش بینی های دقیق انجام گیرد.برای پیش بینی میزان مطلوبیت جابجایی فک بالا و تغییرات حاصل از آن روشهای مختلفی ارائه شده است، از جمله روش های پیش بینی دستی و روشهای پیش بینی کامپیوتری. جراحی بدلیل ناهنجاری های فک بالا از نقطه نظر زیبایی و حفظ و ثبات فک نقش مهمی دارد.وراثت ، رشد و نمو و فاکتورهای عضلانی، استخوانی ،دندانی و عوامل موضعی ، فیزیکی ، احساسی از فاکتورهای موثر برای یک جراحی دقیق می باشد. ترس و اضطراب جزء تقریبا لاینفک جراحی است. آسیب و درد، خاطره ناخوشایند از اعمال جراحی و عمل، تلقینات صحیح و نا صحیح اطرافیان،وسایل و محیط نا آشنا، ظاهر نامطلوب مطب و اعضای آن، رفتار نا مناسب اعضای مطب و غیره از عوامل ترس و استرس محسوب می شوند که برای افراد گوناگون و نیز برای یک فرد در زمانهای مختلف، متغییر است. شایان ذکر است که استرس و نگرانی اعضای مطب، بر یکدیگر و بر بیمار بی اثر نیست، کما اینکه عکس قضیه نیز صادق است. باید بدانیم که بدون در نظر گیری شرایط روحی بیمار، نمی توان شروع به درمان وی نمود زیرا علاوه بر تحریک واکنش های رفتاری نامطلوب از طرف بیمار و احتمالا ممانعت وی از ادامه ی درمان ممکن است حالات اورژانس پزشکی همچون سندرم هیپرونتیلاسیون، نارسایی حاد آدرنال، حمله قلبی و غیره پدیده آید که البته ارتباط مستقیم با زمینه پزشکی بیمار دارد. بنابراین ضروری است قبل از اقدام به هر گونه درمانی، از بیمار تاریخچه پزشکی بگیریم و وضعیت مصرف دارو تا حد امکان وضع روحی- روانی را بررسی کنیم سپس با عنایت به سمت بیمار توان اقتصادی او و نیز امکانات و توانایی خودمان، اقدام به درمان نمائیم.

  ادمین       4/3/2018 4:10:18 PM    

Back To Top