اطلاعات در مورد جراحی فک پایین

جراحی فك پايين می تواند به خاطر بیش از حد کوچک بودن یا بیش از حد بلند بودن آن به تناسب با فک بالا باشد. بنابراین فک پایین می تواند طولانی تر یا کوتاه تر یا با کمی چرخش برای تنظیم با صورت و فک فوقانی شود. جراحی فک پایین در اثر شکستگی به مقدار، سمت و جهت نيرو، كشش عضلات صورت و نيز استحکام استخوان در بخش های مختلف وابستگی دارد؛ همچنين تصادف ها، سقوط از ارتفاع و درگیری و نزاع بيشترين دلایل شكستگيهاي فك پايين را موجب می شوند.وارد آمدن یک نیروی فیزیکی در ناحيه صورت اغلب موجب صدمه به بافت نرم، دندان، اجزاي استخواني صورت ، مانند فك پايين ، ميگردد؛ ضمن اين كه اين جراحات اغلب با صدمات نواحي ديگر بدن همراه هستند. در صورت وجود تومور در نواحی فک پایین نیاز به جراحی می باشد  هـر چنـد ايـن ضايعه معمولاً بدون علامت بوده و در معاينـات روتـين و يـا براي پي بردن به علت عدم رويش يك دندان كشف ميشود. درمان اين ضايعه، خارج كردن تـوده بـه طريـق جراحـي است و بعلت وجود كپسول اطراف اين ضايعه معمولاً اينكـار براحتي انجام مي شود ضايعات كوچـك تحـت بـي حـسي موضعي جراحي شده و معمولاً مشكلي ايجـاد نمـي شـود . ضايعات بزرگتر نياز به جراحي پيچيده تـري داشـته و بعلـت عدم امكان خارج نمودن كل ضايعه بـشكل سـالم، تـوده بـه قطعات كوچك تقسيم و خرد شده ، سپس خارج مي شود . چرا كه بعلت بزرگـي ضـايعه، خـصوصاً در فـك پـايين ، امكـان شكستن فك حين جراحي و يا بعد از جراحـي بعلـت نـازك بودن كورتكس باقيمانده وجود دارد . در موارد بزرگ ، جراحي معمولاً تحت بي هوشي و در بيمارستان انجـام مـي شـود .

شکستگی و جراحی فک پایین

جراحی فک پایین به خاطر حوادث مربوط به وسايل نقليه ،زد و خورد ، سقوط و حوادث ورزشي و صدمات ناشي از آن انجام می گردد. این آسیب ها ميتواند در فعاليتهاي روزانه اثر گذاشته، آن را دچار اختلال نمايد. اگر آسيبهاي فكي شديدتر باشد ، ميتواند منجر به انسداد راه هاي هوايي گردد و نيز با صدمات جديتر ديگري در ناحيه سر و گردن همراه شود. وارد شدن ضربه به فك پايين در بزرگسالان و افراد بالغ در مقايسه با كودكان موجب صدمات بيشتري در ناحيه تنه و ناحيه زير كنديل مي شود در حالي كه در کودکان ضربه به ناحيه نرم منتقل شده و بيشتر صدمات داخل كپسولي است. همچنين بیمار اگر در لحظه اعمال نيرو دندانهاي خود را به هم فشرده باشد ، احتمال شكستگي استخوان آلوئول و دندانها بيشتر از شكستگي استخوان فك ميباشد. راههاي تشخيص شكستگي فك پايين شامل معاينات كلينيكي ، بررسي علائم مخصوص شكستگي و استفاده از راديوگرافي و سيتي اسكن ميباشد كه در اين راستا راديوگرافي پانوركس نقش بسيار مهمي در تشخيص اوليه شكستگي فك پايين دارد.

جراحی فک پایین به چه شکل است؟

جراحی فک پایین معمولا با بیهوشی عمومی یعنی اینکه بیمار کاملا در خواب می رود انجام می شود.هم چنین برخی پزشکان توصیه می کنند دندان های عقل شش ماه قبل از جراحی اصلاحی برداشته شوند.در جراحی با برش استخوان، فک پایین در موقعیت جدید خود توسط پیچ از هر دو طرف ثابت می شود.محل زخم های پیچ نگران کننده نیستند و بهبود پیدا می کنند.هم چنین در جراحی بخشی از لثه ها نیز درگیر می شوند و قطعه ای برای جلوگیری از خونریرزی و تورم قرار می گیرد که در روز بعد از جراحی از آن خارج می شود.بخیه ها را می توان بعد از یک هفته برداشت و سه تا پنج هفته طول می کشد تا جای آن از بین رود. در جراحی زیبایی فک پایین بر پایه روش های گوناگون و متفاوتي صورت ميپذيرد ولي از نظر كلي به دو روش داخل دهاني و خارج دهاني قابل تقسيم است تر كه روش داخل دهاني تبعاً مقبول ميباشد، به طوري كه امروزه روشهاي خارجي دهاني تقريباً محدود به موارد بسيار نادر شده است. نکته مهم در این جراحی بر اساس بيماران ، بلافاصله پس از جراحي كاهش در محدوده باز شدن دهان را تجربه خواهند نمود كه امري طبيعي و ناشي از جراحي است، اما آنچه اهميت دارد ميزان محدوديت هاي ايجاد شده و طول دوره زماني لازم براي بهبود و رفع آنها ميباشد . زمان 6 ماه حداقل زماني است كه بيمار طي آن ميتواند به محدوده قبل از جراحي باز گردد و البته زمان مطلوبي است .

  ادمین       4/3/2018 4:08:32 PM    

Back To Top